Jesteś tutaj:Strona GłównaKSIĘGARNIA KsiążkiTurystyczne

Turystyczne

Porównanie cen w KSIĘGARNIA, Książki oraz Turystyczne.

 • Wybrane zagadnienia z ekonomiki przedsiębiorstw turystycznych

  Przedsiębiorstwo jest jednym z najważniejszych podmiotów gospodarki narodowej. Ekonomika przedsiębiorstw jest nauką o warunkach, instrumentach i sposobach racjonalnego gospodarowania. Jest to związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów do zaspokojenia określonych potrzeb społecznych.Ekonomika przedsiębiorstwa ma swoje źródło w ekonomii (jest częścią nauk ekonomicznych). Zajmuje się podmiotami gospodarczymi oraz czynnikami wpływającymi na ich...

  0 Ocen produktu

  od 19.70 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Nauki o kulturze fizycznej /Impuls

  Skromny tytuł Nauki o kulturze fizycznej pełni rolę prostej fasady, skrywającej olśniewające przepychem wnętrze. Jej nowatorstwo i oryginalność stawiają ja w jednym rzędzie z najlepszymi osiągnięciami myśli zachodniej, co więcej, w opinii recenzentów, ujęcie prof. Andrzeja Pawłuckiego, Autora Nauk?, znacznie wyprzedza wszystko, co dotąd na ten temat opublikowano. W czym tkwi siła Nauk?? We wszechstronności, kompetencji i erudycji Autora oraz w zupełnie...

  0 Ocen produktu

  od 34.20 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Historia polskiego sportu

  Kto został uznany za strzelca pierwszego gola w historii polskiej piłki nożnej? Jak przebiegał rejs pierwszej kobiety ? Polki, która samotnie opłynęła świat? Jak Sobiesław Zasada stał się inicjatorem pierwszego bicia rekordu w jeździe Fiatem 125p? Kto był pierwszym zwycięzcą wyścigu Tour de Pologne? Na te i szereg innych pytań w barwny sposób odpowiada Historia polskiego sportu.

  0 Ocen produktu

  od 25.40 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Hotelarstwo Podstawowe wiadomości

  Hotelarstwo jest jedną z najbardziej dochodowych gałęzi przemysłu turystycznego. Z każdym rokiem można zauważyć coraz bardziej dynamiczny rozwój tej dziedziny aktywności gospodarczej, związany nie tylko z rosnącą mobilnością społeczeństwa, ale także z postępem w tworzeniu nowoczesnych technologii. W takich warunkach rosną również oczekiwania osób korzystających z najróżniejszych rodzajów bazy noclegowej. W związku z tym każdy obiekt...

  0 Ocen produktu

  od 55.00 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Propedeutyka hotelarstwa Ujęcie ekonomiczne

  Hotelarstwo stanowi istotną część gospodarki turystycznej, a usługi tej branży należą niewątpliwie do dóbr wyższego rzędu, które charakteryzują się wysoką elastycznością dochodową. Współczesne hotelarstwo jest dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki, dlatego tak ważne jest śledzenie jego zmian, aktualizowanie informacji z nim związanych oraz dostarczanie wiedzy w tym zakresie osobom, które w danym momencie lub przyszłości będą...

  0 Ocen produktu

  od 41.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Wielka Wyspa we Wrocławiu i jej funkcje wypoczynkowe

  Wrocław 2005. Format A5, objętość 48 str.Autorzy przygotowując to opracowanie zamierzali zwrócić szczególną uwagę na walory przyrodnicze, jak i kulturowe Wielkiej Wyspy we Wrocławiu. Obejmuje ona park Szczytnicki z Ogrodem Japońskim, Miejski Ogród Zoologiczny, tereny wystawowe z Halą Ludową, Stadion Olimpijski, osiedla mieszkaniowe - Zalesie, Zacisze, Biskupin, Sępolno, jak również urządzenia hydrotechniczne. Autorzy opisując zarówno...

  0 Ocen produktu

  od 12.90 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Społeczności lokalne a turystyka

  Aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczneWarszawa 2008, "Studia i Monografie" nr 128. Format  240 x 167, objętość 284 str.Turystyka w naszym kraju staje się coraz bardziej widocznym, a równocześnie znaczącym zjawiskiem o społecznym i gospodarczym charakterze. Rosną przychody miejscowości i obszarów przyjmujących turystów zarówno z zagranicy jak i kraju, pod wpływem kontaktów z turystami następują zmiany w sferze społecznej i...

  0 Ocen produktu

  od 45.40 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Turystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie jako forma r...

  Kraków 2007, wydanie 1, format  235 x 165, objętość 58 str., oprawa miękkaTurystyka osób upośledzonych intelektualnie nie jest tylko formą rekreacji i wypoczynku, lecz ważnym elementem terapeutycznym w rewalidacji, środkiem pozwalającym na utrzymanie kontaktów międzyludzkich i pełniejszą integrację społeczną. Integracja osób upośledzonych umysłowo ze zdrowymi nie jest jednak łatwa. Ludzie zdrowi zazwyczaj unikają kontaktów z osobami...

  0 Ocen produktu

  od 7.90 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownyc...

  Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych - Rekreacyjne gry ruchowe na obozach i wycieczkachPoznań 2000, wydanie 1, format 160 x 230 mm, objętość 140, oprawa miękkaPraca Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych - Rekreacyjne gry ruchowe na obozach i wycieczkach zawiera wiadomości dotyczące organizacji i prowadzenia wycieczek, obozów stałych i wędrownych oraz gier sportowych i rekreacyjno-ruchowych umożliwiających...

  0 Ocen produktu

  od 18.90 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego

  Poznań 2004, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 182 str., oprawa miękka Prezentowane rozważania ilustrowane są konkretnymi, praktycznymi przykładami, co powinno ułatwić Czytelnikowi lepsze i pełniejsze przyswojenie informacji i terminów zawartych w pracy. Autorzy opracowania zdają sobie sprawę z niedoskonałości tekstu i z tego, że nie wyczerpali zapewne wszystkich, ważnych problemów związanych z obsługą ruchu turystycznego, ale jednocześnie mają nadzieją,...

  0 Ocen produktu

  od 24.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Obsługa ruchu turystycznego

  Podręcznik akademicki do obsługi ruchu turystycznego ? przedmiotu wykładanego na turystyce i rekreacji oraz na kierunkach ekonomicznych ze specjalnością związaną z turystyką. Prezentuje ogół zagadnień związanych z obsługą ruchu turystycznego, od determinant i typów ruchu turystycznego poczynając, poprzez organizację wyjazdów oraz wszelkie formy obsługi konieczne podczas ich trwania, aż po jakość i logistykę, niezbędne w każdej fazie...

  0 Ocen produktu

  od 39.20 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Bezpieczna Turystyka i Rekreacja

  Poznań 2008, wyd. 1, format 165 x 235, objętość 130 str., oprawa miękkaW książce zawarto informacje o niebezpieczeństwach, które można napotkać w górach, w lesie, nad wodą, podczas podróżowania różnymi środkami lokomocji, a także szereg wskazówek, jak postępować w danych okolicznościach.Dodatkowo autor zwraca uwagę na wiele istotnych zagadnień, dotyczących uprawiania popularnych w naszym kraju sportów, takich jak między innymi...

  0 Ocen produktu

  od 29.40 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Kompendium pilota wycieczek

  Kraków 2014, wydanie 13, format 165 x 235, objętość 328 str., oprawa miękka Kompendium stanowi najpełniejszy, zmieniony i uaktualniony zbiór wiedzy o pilotowaniu wycieczek. Jego autorami są pracownicy Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego, a równocześnie doświadczeni piloci wycieczek. Książka przeznaczona jest nie tylko dla uczestników kursów pilotów wycieczek, służyć może również uczniom techników...

  0 Ocen produktu

  od 24.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Organizacja pracy w hotelarstwie

  Kraków 2006, wyd. 2, Format 165 x 235 mm, objętość 231 str., oprawa miękkaKsiążka jest użytecznym materiałem dydaktycznym w średnich i wyższych hotelarskich szkołach zawodowych, stanowiąc podstawę do omawiania i analizowania poszczególnych stanowisk pracy oraz niezbędnych predyspozycji zatrudnianych na tych stanowiskach pracowników. W wydaniu II oprócz aktualizacji dodano nowe rozdziały prezentujące główne trendy w przemyśle...

  0 Ocen produktu

  od 14.80 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Podstawy geografii turystycznej

  Kraków 2007, wyd. 1, Format 165 x 235 mm, objętość 224 str., oprawa miękka?Podstawy geografii turystycznej? mają charakter kompendium wiadomościz przedmiotu ?geografia turystyczna? realizowanego na studiach I stopnia kierunku ?Turystyka i rekreacja?. Podręcznik jest zgodny z ministerialnymi standardami kształcenia. Może być również wykorzystywany na tych kierunkach studiów,na których turystyka i rekreacja...

  0 Ocen produktu

  od 17.90 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Kraje pozaeuropejskie Zarys geografii turystycznej

  Kraków 2012, wydanie 9, Format 165 x 235 mm, objętość 327 str., oprawa miękkaTrzecia część cyklu materiałów dydaktycznych z zakresu geografii turystycznej, zawiera opisy kontynentów i krajów pozaeuropejskich. Układ treści jak w pozycji "Europa. Zarys geografii turystycznej", mapy, tabele, dane wielkości ruchu turystycznego i wpływów z turystyki oraz bazy noclegowej za 2005?2007 rOd RedakcjiWprowadzenieAfrykaAfryka...

  0 Ocen produktu

  od 22.60 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Zarys wiedzy o turystyce

  Kraków 2009, wydanie 2, Format 165 x 235, objętość 144 str., oprawa miękka Książka zawiera podstawowe informacje o turystyce - definicje, klasyfikacje, uwarunkowania rozwoju, funkcje turystyki, organizację turystyki, ruch turystyczny w Polsce i na świecie. "...publikacja ta zasługuje na uwagę, ponieważ stanowi dobre wprowadzenie do studiów nad turystyką. O jej przydatności dydaktycznej przesądza także to, iż uwzględnia wszystkie treści programowe przedmiotu...

  0 Ocen produktu

  od 18.20 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Polska Geografia atrakcji turystycznych

  Kraków 2009, wydanie 7, format 165 x 235, objętość 304 str., oprawa miękka Książka zawiera opis atrakcji i walorów turystycznych Polski w układzie problemowym oraz regionalnym. Za podstawę opisu przyjęto regiony administracyjne (obecne województwa), a w ich obrębie jednostki fizjograficzne wg podziału J. Kondrackiego. Ponadto zamieszczono opisy szlaków turystycznych, słownik podstawowych terminów i pojęć, liczne mapy, tabele i wykresy, bogaty...

  0 Ocen produktu

  od 18.60 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Geografia turystyki Polski Przewodnik do ćwiczeń krajoznawcz...

  Warszawa 2009, wyd. 1, format 125 x 195, objętość 256 str., oprawa miękkaW książce Autorzy prezentują najistotniejsze walory turystyczne polskich miast i miasteczek, uzdrowisk, sanktuariów i ośrodków pielgrzymkowych, zamków, pałaców i dworów, zabytków techniki i przemysłu, muzeów i obiektów historyczno-wojskowych. W ciekawy sposób przedstawiają także najważniejsze zagadnienia dotyczące mniejszości narodowych,...

  0 Ocen produktu

  od 54.70 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego

  Kraków 2009, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 176 str., oprawa miękka Problematyka monografii odniesiona została do czterech głównych obszarów badawczych: teorii regionu turystycznego, jego międzynarodowej konkurencyjności, kształtowania produktu turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem procesów inwestycyjnych jako podstawy rozwoju gospodarczego w ogóle oraz wybranych zagadnień z zakresu zarządzania i ich implementacji do poziomu...

  0 Ocen produktu

  od 6.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Transformacje prawa turystycznego

  Kraków 2009, wyd. 1, Format 165 x 235 mm, objętość 224 str., oprawa miękka Publikacja składa się z piętnastu rozdziałów opracowanych przez autorów reprezentujących różne ośrodki akademickie. Każdy z rozdziałów stanowi ?zamkniętą? wypowiedź autorską, co oznacza, że za zaprezentowane w nim poglądy ponosi odpowiedzialność wyłącznie jego autor. Książka adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych prawem...

  0 Ocen produktu

  od 6.40 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Sztuka i podróżowanie

  Kraków 2009, wyd. 1, format 165 x 235, objętość 280 str., oprawa miękka Monografia zawiera kilkanaście artykułów tematycznie koncentrujących się wokół rozmaitych związków sztuki z podróżowaniem i turystyką. Teksty zostały przygotowane przez specjalistów z zakresu nauk o turystyce, historii sztuki, historii, etnologii i antropologii kulturowej. Dzięki temu publikacja cechuje się różnorodnością tematyczną oraz metodologiczną....

  0 Ocen produktu

  od 10.80 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Samowychowanie a turystyka

  Kraków 2008, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 276 str., oprawa miękkaKsiążka podejmuje problem samowychowania dorastającej młodzieży na przykładzie aktywności turystycznej. Samowychowanie to ważny element w rozwoju osobowości każdego człowieka, polegający na świadomym, dobrowolnym dokonywaniu zmian kierunkowych cech własnej osobowości w pożądanym kierunku. Przygotowanie młodzieży do tego procesu jest szczególnie ważne we współczesnym...

  0 Ocen produktu

  od 15.90 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Międzynarodowe organizacje turystyczne

  Kraków 2003, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 420 str., oprawa twardaMiędzynarodowe organizacje turystyczne to kompleksowe oraz aktualne ujęcie faktów problematyki instytucjonalnego wspomagania rozwoju turystyki w świetle procesów globalizacji, regionalizacji i internacjonalizacji działalności gospodarczej w przekroju subsegmentów rynku turystycznego. Książka zawiera wszechstronną analizę działalności najważniejszych międzynarodowych...

  0 Ocen produktu

  od 38.90 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Ekonomia i prawo w hotelarstwie

  Warszawa 2010, wyd 1, format 165 x 235, objętość 248 str., oprawa miękkaPodręcznik Ekonomia i prawo w hotelarstwie został napisany zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik hotelarstwa. Ćwiczenia i zadania o różnym stopniu trudności zawarte w podręczniku pozwalają na dobre zrozumienie i utrwalenie przedstawionych zagadnień oraz praktyczne przyswajanie wiedzy. Wzbudzają ciekawość i zachęcają do poszerzania wiadomości. Podręcznik napisany jest...

  0 Ocen produktu

  od 32.10 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Geografia turystyki Polski

  Warszawa 2008, wyd. 5, format 160 x 240, objętość 383 str., oprawa miękkaW podręczniku przedstawiono atrakcyjność turystyczną Polski oraz możliwości dalszego rozwoju ruchu turystycznego. Szczególną uwagę zwrócono na walory turystyczne naszego kraju (wypoczynkowe, krajoznawcze i specjalistyczne), tj. te elementy i cechy środowiska przyrodniczego oraz te przejawy działalności człowieka, które są istotne dla turysty zarówno krajowego, jak i...

  0 Ocen produktu

  od 61.20 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Krajoznawstwo Teoria i metodyka

  Kraków 2010, wyd. 1, Format 160 x 235 mm, objętość 264 str., oprawa miękkaKsiążka zawiera w części I syntetyczne ujęcie problematyki krajoznawstwa: od jego pojęcia, poprzez rozwój, rolę we współczesnym społeczeństwie do omówienia głównych jego form i kierunków działania.W części II - metodycznej - zawarto opis metod i środków stosowanych w krajoznawstwie ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa...

  0 Ocen produktu

  od 23.10 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Promocja i informacja w turystyce

  Kraków 2010, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 304 str., oprawa miękka Publikacja dotyczy wykorzystania promocji i informacji w turystyce. W części I dokonano systematyki pojęć, omówiono instrumenty i środki promocji. Osobne rozdziały dotyczą promocji miejsca docelowego ? organizacji, finansowania, oraz budowy marki. Zamieszczono studium przypadku realizacji strategii i kampanii promocyjnej kraju, regionu, miasta oraz atrakcji turystycznej. Część II...

  0 Ocen produktu

  od 9.90 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Zachowania konsumentów na rynku turystycznym

  Kraków 2010, wyd. 1, format 160 x 235 mm, objętość 144 str., oprawa miękka Książka zawiera przystępnie podane wiadomości o zachowaniu się konsumenta na rynku turystycznym ? od teorii zachowań poprzez ich uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne oraz analizę potrzeb i procesu podejmowania decyzji. Publikacja przydatna dla studentów kształcących się w zakresie turystyki, zarządzania, marketingu oraz dla pracowników branży turystycznej.WSTĘPl....

  0 Ocen produktu

  od 10.40 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Wpływ uprawiania turystyki kwalifikowanej przez ludzi dorosł...

  Warszawa 2007, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 264 str., oprawa miękka Celem pracy jest próba ukazania możliwości utrzymania, a nawet podnoszenia sprawności motorycznej w wieku dorosłym przez uprawianie turystyki kwalifikowanej. Wiek dorosły trwa - według M. Ćwirko-Godyckiego i Z. Drozdowskiego (1976) - od uzyskania ostatecznej długości ciała do pierwszych objawów starzenia się, co przeciętnie następuje u mężczyzn około 35 do 40 roku życia, a u kobiet...

  0 Ocen produktu

  od 38.00 zł Zobacz oferty w 1 sklepie


Copyright © e-ceny.pl - najlepsza porównywarka cen, najlepsze e-centrum handlowe! Starcode Systems Wykonanie sStore
Strona używa plików cookies, więcej informacji.