Jesteś tutaj:Strona GłównaKSIĘGARNIA KsiążkiTurystyczne

Turystyczne

Porównanie cen w KSIĘGARNIA, Książki oraz Turystyczne.

 • Medyczne aspekty turystyki i rekreacji

  Wrocław, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 95 str. oprawa miękka Wraz z rozwojem turystyki, oprócz zapewnienia podróżującym komfortu, nieodzowne staje się także dbanie o ich bezpieczeństwo. Integralną częścią tak pojmowanej opieki jest umiejętność prawidłowego postępowania w typowych stanach zagrożenia zdrowia i życia. Tych właśnie treści dotyczy ta książka; dlatego może być bardzo przydatna w organizacji wypoczynku dorosłych, jak i dzieci oraz...

  0 Ocen produktu

  od 5.00 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Transformacje prawa turystycznego

  Kraków 2009, wyd. 1, Format 165 x 235 mm, objętość 224 str., oprawa miękka Publikacja składa się z piętnastu rozdziałów opracowanych przez autorów reprezentujących różne ośrodki akademickie. Każdy z rozdziałów stanowi ?zamkniętą? wypowiedź autorską, co oznacza, że za zaprezentowane w nim poglądy ponosi odpowiedzialność wyłącznie jego autor. Książka adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych prawem...

  0 Ocen produktu

  od 6.40 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego

  Kraków 2009, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 176 str., oprawa miękka Problematyka monografii odniesiona została do czterech głównych obszarów badawczych: teorii regionu turystycznego, jego międzynarodowej konkurencyjności, kształtowania produktu turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem procesów inwestycyjnych jako podstawy rozwoju gospodarczego w ogóle oraz wybranych zagadnień z zakresu zarządzania i ich implementacji do poziomu...

  0 Ocen produktu

  od 6.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Turystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie jako forma r...

  Kraków 2007, wydanie 1, format  235 x 165, objętość 58 str., oprawa miękkaTurystyka osób upośledzonych intelektualnie nie jest tylko formą rekreacji i wypoczynku, lecz ważnym elementem terapeutycznym w rewalidacji, środkiem pozwalającym na utrzymanie kontaktów międzyludzkich i pełniejszą integrację społeczną. Integracja osób upośledzonych umysłowo ze zdrowymi nie jest jednak łatwa. Ludzie zdrowi zazwyczaj unikają kontaktów z osobami...

  0 Ocen produktu

  od 7.90 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym

  Kraków 2008, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 115 str., oprawa miękkaZaostrzająca się walka konkurencyjna między korporacjami oraz, co istotniejsze, między zintegrowanymi gospodarczo regionami powoduje, że wiedza z zarządzania oraz informacja o konkurentach często decyduje o przewadze konkurencyjnej, a nawet przetrwaniu organizacji. W ostatnim dziesięcioleciu relatywnie wzrósł popyt na wiedzę o zarządzaniu, niemal podwojeniu uległa liczba stanowisk...

  0 Ocen produktu

  od 9.00 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Wstęp do teorii rekreacji

  Bydgoszcz 2011, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 184 str., oprawa miękkaKsiążka zawiera obszerne podstawy z teorii i metodyki rekreacji. Praca poświęcona jest najważniejszym teoretycznym zagadnieniom i metodyce funkcjonowania rekreacji w Polsce i na świecie, zawiera treści o charakterze naukowym i informacyjno-dydaktycznym. Podręcznik jest kierowany do studentów turystyki i rekreacji, wychowania fizycznego i sportu oraz do specjalistów zajmujących się tymi...

  0 Ocen produktu

  od 9.20 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Zabytki a turystyka

  Kraków 2011, wyd. 7, Format 165 x 235 mm, objętość 344str., oprawa miękka Książka stanowi kompendium wiedzy o niezwykłym zakątku jakim jest Dolina Prądnika, przydatne dla historyków, historyków sztuki, krajoznawców, badaczy turystyki i antropologów. Analizie poddano zabytki doliny, ich znaczenie dla rozwoju turystyki, zamieszczono wyniki badań nad atrakcyjnością krajobrazu. Monografia uzupełniona odpowiednio dobranym zestawem ilustracji stanowi...

  0 Ocen produktu

  od 9.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Promocja i informacja w turystyce

  Kraków 2010, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 304 str., oprawa miękka Publikacja dotyczy wykorzystania promocji i informacji w turystyce. W części I dokonano systematyki pojęć, omówiono instrumenty i środki promocji. Osobne rozdziały dotyczą promocji miejsca docelowego ? organizacji, finansowania, oraz budowy marki. Zamieszczono studium przypadku realizacji strategii i kampanii promocyjnej kraju, regionu, miasta oraz atrakcji turystycznej. Część II...

  0 Ocen produktu

  od 9.90 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Zachowania konsumentów na rynku turystycznym

  Kraków 2010, wyd. 1, format 160 x 235 mm, objętość 144 str., oprawa miękka Książka zawiera przystępnie podane wiadomości o zachowaniu się konsumenta na rynku turystycznym ? od teorii zachowań poprzez ich uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne oraz analizę potrzeb i procesu podejmowania decyzji. Publikacja przydatna dla studentów kształcących się w zakresie turystyki, zarządzania, marketingu oraz dla pracowników branży turystycznej.WSTĘPl....

  0 Ocen produktu

  od 10.40 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Sztuka i podróżowanie

  Kraków 2009, wyd. 1, format 165 x 235, objętość 280 str., oprawa miękka Monografia zawiera kilkanaście artykułów tematycznie koncentrujących się wokół rozmaitych związków sztuki z podróżowaniem i turystyką. Teksty zostały przygotowane przez specjalistów z zakresu nauk o turystyce, historii sztuki, historii, etnologii i antropologii kulturowej. Dzięki temu publikacja cechuje się różnorodnością tematyczną oraz metodologiczną....

  0 Ocen produktu

  od 10.80 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej

  Kraków 2010, wyd. 1, Format 165 x 235 mm, objętość 288 str., oprawa miękkaMonografia zawiera 14 artykułów poprzedzonych wstępem prof. R.W. Butlera podzielonych na 4 działy: Rozwój obszarów uzdrowiskowych, Turystyka zdrowotna w uzdrowiskach, Produkt uzdrowiskowy oraz Przedsiębiorstwo uzdrowiskowe i jego rola w uzdrowisku.Poszczególne rozdziały tego opracowania opisują i poddają analizie modele, historię, stan obecny i przyszłość polskich...

  0 Ocen produktu

  od 11.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza

  Kraków 2012, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 346 str., oprawa miękka To już druga monografia z serii "Uzdrowiska..." i stanowi uzupełnienie pierwszej publikacji ?Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej?. Porusza tematykę dwóch funkcji obszarów uzdrowiskowych ? turystycznej i leczniczej. Funkcje te prezentuje 22 autorów w 18 artykułach. Całość opatrzona przedmową światowej rangi autorytetu w zakresie badań...

  0 Ocen produktu

  od 11.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w region...

  Kraków 2012, wydanie 1, format 165 x 235 mm, objętość 280 str., oprawa miękka W monografii autorka przeprowadziła identyfikację czynników determinujących współpracę wewnątrz- i międzysektorową (publiczną, prywatną i publiczno-prywatną) w regionie turystycznym, przedstawiono motywy, cele i korzyści współpracy w regionie turystycznym oraz scharakteryzowano formy kooperacji w polskich regionach turystycznych. Wykazano, w jaki sposób wpływały...

  0 Ocen produktu

  od 11.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Znaczenie aktywności ruchowej dla osób w starszym wieku

  Warszawa 2010, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 41 str., oprawa miękkaWzrost ilości osób starszych w społeczeństwach rozwiniętych spowodował nacisk na profilaktykę geriatryczną, której głównym celem jest ochrona zdrowia i zapobieganie przedwczesnej, patologicznej starości oraz niedołęstwu starczemu. Temu też służą placówki dydaktyczne (kluby seniorów czy uniwersytety trzeciego wieku) i opiekuńczo-lecznicze (przychodnie lekarskie...

  0 Ocen produktu

  od 11.70 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Piloci i przewodnicy na styku kultur

  Materiały z VI Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Szczecinie Kraków 2011, wyd. 1, Format 165 x 235 mm, objętość 208 str., oprawa miękka Na monografię składają się artykuły koncentrujące się wokół zawartej w tytule publikacji przewodniej tematyki VI Forum Pilotażu i Przewodnictwa, które odbyło się w Szczecinie w grudniu 2010 r. Część I zawiera wystąpienia na temat wielokulturowości pracy przewodników i pilotów odnoszące się do...

  0 Ocen produktu

  od 12.30 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie

  Materiały z IV Forum Pilotażu i PrzewodnictwaKraków 2009, wyd. 1, Format 165 x 235 mm, objętość 144 str., oprawa miękkaPublikacja zawiera referaty wygłoszone w czasie IV Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Krakowie w dniach 4?5 grudnia 2008 r. Tematyką przewodnią IV Forum była jakość usług w pilotażu i przewodnictwie. Dyskutowano o czynnikach determinujących rynek pracy przewodników i pilotów, specyficznych rodzajach przewodnictwa, nowych...

  0 Ocen produktu

  od 12.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Wielka Wyspa we Wrocławiu i jej funkcje wypoczynkowe

  Wrocław 2005. Format A5, objętość 48 str.Autorzy przygotowując to opracowanie zamierzali zwrócić szczególną uwagę na walory przyrodnicze, jak i kulturowe Wielkiej Wyspy we Wrocławiu. Obejmuje ona park Szczytnicki z Ogrodem Japońskim, Miejski Ogród Zoologiczny, tereny wystawowe z Halą Ludową, Stadion Olimpijski, osiedla mieszkaniowe - Zalesie, Zacisze, Biskupin, Sępolno, jak również urządzenia hydrotechniczne. Autorzy opisując zarówno...

  0 Ocen produktu

  od 12.90 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Góry Człowiek Turystyka

  Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin Księga zawiera, oprócz zarysu sylwetki jubilata i jego dokonań, 33 artykuły dotyczące gór, ich wartości, ideologii, tradycji turystyki w górach, a także rozważania o górach w literaturze i sztuce oraz charakterystykę współczesnych uwarunkowań rozwoju turystyki górskiej. Autorami artykułów są wybitni znawcy gór i turystyki...

  0 Ocen produktu

  od 13.60 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i...

  Kraków 2014, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 288 str., oprawa miękka W monografii grono znakomitych autorów podjęło tematykę roli uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym. Wprowadzenie zgodził się opracować prof. Chris Ryan z Uniwersytetu Waikato w Nowej Zelandii, a zarazem redaktor naczelny czasopisma ?Tourism Management?. Praca składa się z trzech części. Pierwsza dotyczy roli uzdrowisk w turystyce i...

  0 Ocen produktu

  od 13.80 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu ...

  Kraków 2012, wydanie 1, format 165 x 235 mm, objętość 207 str., oprawa miękka Monografia jest zbiorem materiałów zaprezentowanych na VII Forum Pilotażu i Przewodnictwa, które odbyło się w Toruniu w grudniu 2011 r. Zebrane w publikacji artykuły wskazują drogę profesjonalizacji usług przewodnickich i pilockich oraz specjalizowania się w obsłudze różnych segmentów rynku turystycznego. Zamieszczono również materiały prezentujące sytuację...

  0 Ocen produktu

  od 14.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Organizacja pracy w hotelarstwie

  Kraków 2006, wyd. 2, Format 165 x 235 mm, objętość 231 str., oprawa miękkaKsiążka jest użytecznym materiałem dydaktycznym w średnich i wyższych hotelarskich szkołach zawodowych, stanowiąc podstawę do omawiania i analizowania poszczególnych stanowisk pracy oraz niezbędnych predyspozycji zatrudnianych na tych stanowiskach pracowników. W wydaniu II oprócz aktualizacji dodano nowe rozdziały prezentujące główne trendy w przemyśle...

  0 Ocen produktu

  od 14.80 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Marketing usług hotelarskich /AB

  Warszawa 2008, wydanie 1, format 165 x 230, objętość 119 str., oprawa miękkaPodręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa dla techników i szkół policealnych, dopuszczony do użytku szkolnego, numer dopuszczenia 34/20081. Podstawowe wiadomości o marketingu i rynku usług hotelarskich1.1. Pojęcie marketingu1.2. Podstawowe orientacje marketingowe1.3. Pojęcie rynku, podaż i popyt usług hotelarskich1.3.1. Pojęcie rynku1.3.2. Elementy rynku usług...

  0 Ocen produktu

  od 15.00 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Regionalne szlaki tematyczne Idea potencjał organizacja

  Kraków 2010, wyd. 1, Format 165 x 235 mm, objętość 416 str., oprawa miękka W monografii autor definiuje szlaki turystyczne i określa ich funkcje w kontekście sposobu penetracji turystycznej a także nowoczesnego produktu turystycznego. Przedmiotem badań są szlaki turystyczno-kulturowe, w pracy zinwentaryzowano i poddano analizie ich potencjał wraz z postulatami modyfikacji ich struktury. Do badań szczegółowych wybrano Szlak Piastowski, Pętlę Pomorską Szlaku...

  0 Ocen produktu

  od 15.10 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Samowychowanie a turystyka

  Kraków 2008, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 276 str., oprawa miękkaKsiążka podejmuje problem samowychowania dorastającej młodzieży na przykładzie aktywności turystycznej. Samowychowanie to ważny element w rozwoju osobowości każdego człowieka, polegający na świadomym, dobrowolnym dokonywaniu zmian kierunkowych cech własnej osobowości w pożądanym kierunku. Przygotowanie młodzieży do tego procesu jest szczególnie ważne we współczesnym...

  0 Ocen produktu

  od 15.90 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Wykłady z metodologii badań empirycznych Dla studentów tury...

  Wykłady z metodologii badań empirycznych Dla studentów turystyki i rekreacjiKraków 2013, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 126 str., oprawa miękkaKsiążka powstawała w trzech etapach. Pierwszy polegał na sukcesywnym przygotowywaniu i udostępnianiu studentom I roku studiów magisterskich powielonych tez wykładów z metodologii pracy naukowej prowadzonych w roku akademickim 2010/2011 na kierunku turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Turystyki i...

  0 Ocen produktu

  od 17.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Mistrzowie sportu Duma Polaków

  Poznań 2013, wydanie 2, format 210 x 275, objętość 112 str., oprawa twarda Podczas starożytnych igrzysk odnotowywano tylko pierwsze miejsce ? tylko jeden zawodnik otrzymywał nagrodę i tylko jego imię zapisywano w kronikach. Gdy wracał do swojego miasta, mieszkańcy robili otwór w murach obronnych i tam go witali. Ogłaszano w ten sposób, że miasto jest bezpieczne, skoro mieszka w nim mistrz olimpijski. Na współczesnych igrzyskach występuje podium dla...

  0 Ocen produktu

  od 17.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Podstawy geografii turystycznej

  Kraków 2007, wyd. 1, Format 165 x 235 mm, objętość 224 str., oprawa miękka?Podstawy geografii turystycznej? mają charakter kompendium wiadomościz przedmiotu ?geografia turystyczna? realizowanego na studiach I stopnia kierunku ?Turystyka i rekreacja?. Podręcznik jest zgodny z ministerialnymi standardami kształcenia. Może być również wykorzystywany na tych kierunkach studiów,na których turystyka i rekreacja...

  0 Ocen produktu

  od 17.90 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Zarys wiedzy o turystyce

  Kraków 2009, wydanie 2, Format 165 x 235, objętość 144 str., oprawa miękka Książka zawiera podstawowe informacje o turystyce - definicje, klasyfikacje, uwarunkowania rozwoju, funkcje turystyki, organizację turystyki, ruch turystyczny w Polsce i na świecie. "...publikacja ta zasługuje na uwagę, ponieważ stanowi dobre wprowadzenie do studiów nad turystyką. O jej przydatności dydaktycznej przesądza także to, iż uwzględnia wszystkie treści programowe przedmiotu...

  0 Ocen produktu

  od 18.20 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Polska Geografia atrakcji turystycznych

  Kraków 2009, wydanie 7, format 165 x 235, objętość 304 str., oprawa miękka Książka zawiera opis atrakcji i walorów turystycznych Polski w układzie problemowym oraz regionalnym. Za podstawę opisu przyjęto regiony administracyjne (obecne województwa), a w ich obrębie jednostki fizjograficzne wg podziału J. Kondrackiego. Ponadto zamieszczono opisy szlaków turystycznych, słownik podstawowych terminów i pojęć, liczne mapy, tabele i wykresy, bogaty...

  0 Ocen produktu

  od 18.60 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownyc...

  Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych - Rekreacyjne gry ruchowe na obozach i wycieczkachPoznań 2000, wydanie 1, format 160 x 230 mm, objętość 140, oprawa miękkaPraca Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych - Rekreacyjne gry ruchowe na obozach i wycieczkach zawiera wiadomości dotyczące organizacji i prowadzenia wycieczek, obozów stałych i wędrownych oraz gier sportowych i rekreacyjno-ruchowych umożliwiających...

  0 Ocen produktu

  od 18.90 zł Zobacz oferty w 1 sklepie


Copyright © e-ceny.pl - najlepsza porównywarka cen, najlepsze e-centrum handlowe! Starcode Systems Wykonanie sStore
Strona używa plików cookies, więcej informacji.