Jesteś tutaj:Strona GłównaKSIĘGARNIA KsiążkiNauki humanistyczne

Nauki humanistyczne

Porównanie cen w KSIĘGARNIA, Książki oraz Nauki humanistyczne.

 • Wprowadzenie do japońskiego języka migowego

  Toruń 2012, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 80 str., oprawa miękkaTa pionierska publikacja wprowadza czytelnika w kompletnie nieznaną w Polsce problematykę osób niepełnosprawnych w Japonii, a konkretnie osób głuchoniemych. Opisuje społeczność Głuchych w Japonii, historię prac nad japońskimi językami migowymi na tle analogicznych zabiegów na Zachodzie, porównuje je z językiem mówionym.

  0 Ocen produktu

  od 23.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i m...

  Nowe perspektywy ? nowe wyzwaniaPoznań 2011, wydanie 2, format 165 x 235, objętość 340 str., oprawa miękkaOddajemy do rąk Czytelników drugie, poszerzone wydanie wieloautorskiej monografii pt. Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju. Profilaktyka ? diagnoza ? terapia. Składamy je do druku prawie trzy lata po ukazaniu się pierwszej edycji publikacji poświęconej zagadnieniom profilaktyki, diagnozy i...

  0 Ocen produktu

  od 32.90 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Nauczyciel Między ideałem a codziennością

  Poznań 2012, wydanie 1, format 145 x 205, objętość 328 str., oprawa miękkaZe wstępu AutoraTroska o właściwą jakość kształcenia i wychowania wymaga, żeby w pierwszym rzędzie nadać należytą rangę formacji nauczycieli. Dlatego stajemy wobec konieczności reformy w systemie kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli ? jako podstawy zmiany edukacyjnej. Trzeba więc stale zdobywać wiedzę o reformowaniu edukacji i podejmować próby rozwijania wyobraźni...

  0 Ocen produktu

  od 38.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Przygotowanie pracy dyplomowej z pedagogiki

  Jak napisać dobrą pracę? Rozwiązania praktyczne Narzędzia badawczeWarszawa 2013, wydanie 1, format 160 x 230, objętość 296 str., oprawa miękkaKsiążka przeznaczona jest dla studentów przygotowujących prace dyplomowe z pedagogiki. Autor wyjaśnia w niej, jak poprawnie napisać pracę licencjacką lub magisterską. Podaje wiele cennych informacji metodologicznych, ilustrowanych licznymi przykładami, odnoszących się do ustalenia tematu pracy, określenia przedmiotu i celu...

  0 Ocen produktu

  od 54.40 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Zachowania seksualne dzieci i młodzieży z dysfunkcjami pozna...

  Toruń 2013, wydanie 1, format 160 x 225, objętość 230 str., oprawa miękka Celem tej książki jest pokazanie wieloaspektowości zachowań seksualnych u dzieci i młodzieży obarczonych zaburzeniami poznawczymi, emocjonalnymi i behawioralnymi. Wychodząc z perspektywy pedagogicznej, ukazuje ona badany problem z uwzględnieniem psychologii rozwojowej, ale też i psychologii klinicznej z koniecznym nierzadko odwołaniem się do wiedzy psychiatrycznej. Postulowana praca w zespole...

  0 Ocen produktu

  od 33.70 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Wprowadzenie do muzykoterapii

  Kraków 2013, wydanie 1, format 170 x 240, ojętość 116 str., oprawa miękkaWątek filozoficzno-estetyczny posiada proweniencję starożytną: zgodnie z pitagorejską koncepcją harmonii, muzyka przywraca duszy zachwianą równowagę, czyniąc z niej element harmonii kosmicznej, jednak najsłynniejszą koncepcją estetyczną, rozważającą naturę muzyki, pozostaje do dziś dziewiętnastowieczna teoria Artura Schopenhauera, postrzegająca muzykę jako najczystszą formę Sztuki,...

  0 Ocen produktu

  od 21.00 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Arteterapia Inspiracje i wartości

  Warszawa 2013, wydanie 2, format 160 x 230, objętość 200 str., oprawa miękka Celem arteterapii nie jest tworzenie dzieł sztuki, a zatem utworów odpowiadających określonym kanonom artystyczno-estetycznym, lecz przede wszystkim proces tworzenia nastawiony na trwałe przywracanie pacjentowi (podopiecznemu) wiary w życie, w jego sens.Arteterapia, będąc dyscypliną wiedzy i umiejętności należącą do pedagogiki, psychologii i psychiatrii, korzystając z komunikacji werbalnej i...

  0 Ocen produktu

  od 32.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • O jakości pracy szkoły

  Kraków 2013, wydanie 1, format 145 x 225, objętość 226 str., oprawa miękka O jakości pracy szkoły: praca jest próbą przyjrzenia się niektórym z perspektyw oceny jakości pracy szkoły. Ich wybór podyktowało obowiązujące, znowelizowane prawo oświatowe, aktualne tendencje w sposobach postrzegania i definiowania organizacji ludzkich, także edukacyjnych, postulowane przemiany mentalne i organizacyjne w społeczeństwie uczącym się, a także coraz...

  0 Ocen produktu

  od 27.20 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Pomoc społeczna Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku

  Warszawa 2013, wydanie 1, format 170 x 245, objętość 298 str., oprawa miękka Publikacja stanowi kompleksową analizę regulacji prawnych dotyczących pomocy społecznej w Polsce. Autorzy przedstawiają pomoc społeczną jako złożony, ale jednocześnie spójny system, wyodrębniając i omawiając najważniejsze jego elementy: cele, zasady i wartości, organy i zakres ich działania, jednostki organizacyjne, system świadczeń, system opieki nad rodziną i dzieckiem oraz zadania i...

  0 Ocen produktu

  od 58.70 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Arteterapia Szczęśliwy świat tworzenia

  Gdańsk 2014, wydanie 1, format 210 x 300, objętość 28 str., oprawa miękka Arteterapia to terapia przez sztukę, umożliwiająca twórcze myślenie i tworzenie. Autorka prezentuje różne techniki plastyczne, gwarantując dzieciom i dorosłym wspaniałą zabawę. Wykorzystując proste materiały (takie jak: mąka, woda, kasza, włóczka), można tworzyć wspaniałe dekoracyjne i użyteczne przedmioty.Publikacja jest źródłem inspiracji dla nauczycieli,...

  0 Ocen produktu

  od 28.70 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym

  Kraków 2014, wydanie 1, format 160 x 230, objętość 240 str., oprawa miękka Czy szczęście jest w nas czy jednak poza nami? Czy je wytwarzamy, czy jednak jest ono zdeponowane w jakichś miejscach, do których dostęp jest bardziej lub mniej utrudniony? Czy możliwe jest dotarcie i wejście do tych miejsc, aby posiąść choćby fragmenty szczęścia, które jednak nie będą jego sybstytutami? Czy o istnieniu szczęścia jako pewnej własności, którą można...

  0 Ocen produktu

  od 32.40 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Gender Perspektywa antropologiczna tom 1 Organizacja społeczn...

  Warszawa 2007, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 328 str., oprawa miękka To antologia 11 tekstów autorów zagranicznych, zarówno klasycznych, jak nowych specjalnie napisanych do tego zbioru, zgrupowanych w trzech częściach: "Rodzina i pokrewieństwo", "Płeć kulturowa a naród, państwo i organizacja plemienna", "Gender w świecie postkolonialnym". Książka zawiera także wstęp, angielsko-polski słowniczek terminów z zakresu antropologii płci i...

  0 Ocen produktu

  od 37.60 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Gender Perspektywa antropologiczna tom 2 Kobiecość męskoś...

  Warszawa 2007, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 252 str., oprawa miękka "Gender. Perspektywa antropologiczna" przybliża polskim czytelnikom problematykę antropologii płci i seksualności. Z jednej strony prezentuje rozwój subdyscypliny, z drugiej pokazuje, jak owa subdyscyplina zmieniła obraz antropologii jako takiej, kwestionując - począwszy od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku - kategorie analityczne uważane za oczywiste. Książka prezentuje prace klasyczne,...

  0 Ocen produktu

  od 36.70 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Terapia pedagogiczna Tom 2 Zagadnienia praktyczne i propozycje...

  Kraków 2012, wydanie 5, format 165 x 235, objętość 180 str., oprawa miękka + płyta CD Książka pt. ?Terapia Pedagogiczna? stanowi przegląd wybranych metod stosowanych w terapii pedagogicznej oraz zawiera obszerny materiał metodyczny mogący wzbogacić warsztat pracy terapeutycznej z dziećmi. Znalazły się tutaj rozprawy na temat muzykoterapii i treningu relaksacyjnego, metody Ruchu Rozwijającego, kinezjologii edukacyjnej oraz terapii dzieci z zaburzoną...

  0 Ocen produktu

  od 26.00 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Bajki terapeutyczne

  Kraków 2014, wydanie 1, format 165 x 210, objętość 66 str., oprawa miękka O tym, że bajki mają morał, wie każde dziecko. Ale o tym, jak morał wcielić w życie ? już niekoniecznie. Każdy z nas pamięta z dzieciństwa przedziwne, magiczne baśnie, z namaszczeniem czytane przez mamę lub babcię. Baśnie, w których mówiące zwierzęta, złośliwe wiedźmy i dobre wróżki czarowały małych odbiorców, zasłuchanych z otwartą buzią. Jak jednak...

  0 Ocen produktu

  od 9.00 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Arteterapia w teorii i praktyce

  Arteterapia w wąskim znaczeniu obejmuje terapię z użyciem sztuk plastycznych, w szerokim znaczeniu obejmuje natomiast muzykoterapię, biblioterapię, a ponadto działania terapeutyczne z wykorzystaniem teatru, filmu oraz malarstwa, rzeźby, grafiki i innych sztuk plastycznych. Niniejsza książka ma charakter rozważań teoretycznych, ale zawiera cenne wskazówki mogące znaleźć zastosowanie w praktyce pedagogicznej. Dlatego oprócz założeń teoretycznych w odniesieniu do...

  0 Ocen produktu

  od 25.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosys...

  Kraków 2014, wydanie 1, format 160 x 235, objętość 300 str., oprawa miękka Zaprezentowane w książce Anny Gaweł badania teoretyczne i empiryczne koncentrują się wokół fenomenu zdrowia, które jest nieodłącznie związane z rozwojem człowieka w okresie jego dojrzewania i zarazem warunkuje przebieg tegoż rozwoju.Autorka podejmuje próbę rozpoznania podmiotowych zasobów zdrowotnych oraz zasobów środowiskowych tkwiących w ekosystemie szkoły,...

  0 Ocen produktu

  od 36.80 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce

  Warszawa 2014, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 124 str., oprawa miekka Autorka przedstawia rolę terapii muzycznej w rehabilitacji ogólnej, jako uzupełnienie kompleksowego usprawniania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, np. z wadami wzroku i niesprawnym narządem ruchu. Rehabilitacja ma zastosowanie po operacjach ortopedycznych. Książka zawiera nowatorską propozycję autorki kompleksowej rehabilitacji, w której m.in. lekarz, rehabilitant, psycholog i...

  0 Ocen produktu

  od 40.90 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Pedagogika resocjalizacyjna W stronę działań kreujących

  Kraków 2014, wydanie 1, format 145 x 210, objętość 208 str., oprawa miękka W prezentowanej książce przede wszystkim postaramy się uzasadnić tezę, iż współczesna działalność resocjalizacyjna nie powinna być tym, czym jest w chwili obecnej, a więc ?narzucaniem? określonych postaw i zachowań na drodze instytucjonalnego, zalegalizowanego administracyjnie przymusu, zakamuflowanego pod pojęciem oddziaływań resocjalizacyjnych.Książka przeznaczona jest...

  0 Ocen produktu

  od 25.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Terapia poznawcza zaburzeń lękowych Praktyczny podręcznik i...

  Kraków 2010, wydanie 1, format 154 x 230, objętość 368 str., oprawa miękka Zwięzły i praktyczny podręcznik terapii poznawczej przeznaczony zarówno dla doświadczonych psychoterapeutów, jak i dla tych, którzy stawiają w tej dziedzinie dopiero pierwsze kroki. Czytelnik znajdzie w nim:* szczegółowe omówienie poznawczych modeli zaburzeń lękowych, włącznie z ich nowymi kierunkami rozwoju* najnowsze zastosowania terapii poznawczej* przykłady...

  0 Ocen produktu

  od 54.90 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Arteterapia Część 1

  2014, wydanie 1, objętość 306 str., oprawa miękka Z wprowadzenia (od Redaktorów):Arteterapia to jeden z ?najpiękniejszych problemów? współczesnej psychiatrii, całej medycyny, ale też szerzej ? ?zaangażowanych społecznie? nauk społecznych. Nie da się jej uprawiać, będąc specjalistą tylko w jednej dziedzinie. W medycynie arteterapia jest klasyfikowana jako część rehabilitacji, ale równocześnie ciągle okazuje się, że...

  0 Ocen produktu

  od 54.40 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Arteterapia Część 2

  2014, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 302 str., oprawa miękka Drugi tom Arteterapii stanowi rozwinięcie teoretycznych treści zawartych w pierwszej części cyklu. Publikacja powstała na bazie wielu doświadczeń, z udziałem wielu ośrodków i autorytetów, polskich i zagranicznych, w tym również w oparciu o praktykę kliniczną realizowaną poprzez interdyscyplinarny zespół w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w...

  0 Ocen produktu

  od 63.60 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Rysunek dziecka Badania porównawcze Polska-USA Wskazania do a...

  2014, wydanie 1, format 160 x 230, objętość 154 str., oprawa miękka W publikacji dokonano charakterystyki rozwoju rysunkowego dziecka w wieku od 8 do 11 lat. Analizowano prace rysunkowe dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną z Polski i z USA. W rysunku opisano rozwój kształtu postaci ludzkiej, ptaka i psa. Ponadto przedstawiono rozwój widzenia przestrzennego, dynamikę ruchu, proporcje oraz typ ustawienia rysowanych form. Badania te zostały przeprowadzone w...

  0 Ocen produktu

  od 38.80 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Ekologia Krótkie wykłady

  Książka zawiera podstawowy zasób wiedzy z zakresu ekologii. Omawia ekologię klasyczną, aplikacyjną, ekotoksykologię. Prezentuje hasła kluczowe, definicje i rozwinięcie zagadnień.

  0 Ocen produktu

  od 38.90 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Arteterapie dla dzieci i młodzieży Muzykoterapia Choreoterap...

  W niniejszej publikacji kompleksowo wyjaśniono specyfikę rozmaitych metod arteterapeutycznych (muzykoterapia, terapia tańcem, terapia przez sztuki plastyczne), zamieszczono przegląd ogólnych oraz bardziej szczegółowych zaleceń terapeutycznych, a także przedstawiono terapie przez twórczość na tle najnowszych osiągnięć nauki z zakresu historii ewolucji i neurobiologii. Cennym elementem książki jest wnikliwe omówienie poszczególnych kierunków...

  0 Ocen produktu

  od 27.00 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa

  Adaptacja do rodzicielstwa zakłada złożoność doświadczeń i wymaga dojrzałości ? podobnie jak empatia. Oba te zagadnienia budzą w ostatnich latach szczególne zainteresowanie. Prezentowane badania ukazują specyfikę i znaczenie wymiarów empatii dla jakości stawania się rodzicami w kontekście obrazu siebie oraz doświadczeń pochodzących z rodziny pierwotnej. Formułowane wnioski dotyczą funkcjonowania par i zwracają uwagę na skłonności obojga...

  0 Ocen produktu

  od 35.60 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedago...

  Kraków 2014, wydanie 7, format 190 x 285, objętość 72 str., oprawa miękka Opracowany kwestionariusz diagnozy jest efektem wieloletniej pracy reedukacyjno-terapeutycznej w szkole integracyjnej. Został on skonstruowany w taki sposób, by możliwie jak najdokładniej poznać dziecko oraz wszystkie jego zaburzenia wpływające na niepowodzenia szkolne. W trakcie badania uwzględnia się rodzaj zaburzenia oraz wiek rozwojowy dziecka. Kwestionariusz został skonstruowany w taki...

  0 Ocen produktu

  od 25.40 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Rozwój daje radość Terapia dzieci upośledzonych umysłowo ...

  Gdańsk 2013, wydanie 3, format 165 x 235, objętość 300 str., oprawa miękka Nowe, poszerzone i uaktualnione wydanie doskonałego przewodnika dla nauczycieli i specjalistów prowadzących terapię dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Autorzy opisują poziomy funkcjonowania takich dzieci i zasady pracy z nimi, przestawiają różne rodzaje zajęć, takie jak muzykoterapia, stymulacja polisensoryczna, stymulacja wzroku i słuchu czy chromoterapia, wskazują...

  0 Ocen produktu

  od 29.60 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Pomóż uzależnionym!

  Integralny program profilaktyczny w szkole. Poradnik dla nauczycieli i wychowawcówKraków 2009,  wyd. 4 uzupełnione, format 165 x 235, objętość 160 str., oprawa miękkaCelem niniejszej publikacji jest opracowanie założeń integralnego programu profilaktycznego dotyczącego wychowania w trzeźwości dzieci i młodzieży. Taki program będzie nie tylko przekazywał informacje o substancjach uzależniających i uczył kompetentnych zachowań wobec własnych emocji, lecz...

  0 Ocen produktu

  od 26.30 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Uwagi krytyczne o wychowaniu fizycznym i kształceniu nauczyci...

  Kraków 2004,  wyd. 1, format 165 x 235, objętość 72 str., oprawa miękka?Tekst jest napisany błyskotliwie. Autor stosuje wiele porównań i odniesień do innych dyscyplin nauki i praktyki społecznej. W mistrzowski sposób ukazuje paradoksy i stereotypy myślenia nie tylko codziennego, wyjaśniając zgrabnie różnice i tożsamości relatywnego, potocznego odbioru i interpretacji spraw tylko pozornie oczywistych. Przedstawiona mi książka jest...

  0 Ocen produktu

  od 9.00 zł Zobacz oferty w 1 sklepie


Copyright © e-ceny.pl - najlepsza porównywarka cen, najlepsze e-centrum handlowe! Starcode Systems Wykonanie sStore
Strona używa plików cookies, więcej informacji.