Jesteś tutaj:Strona GłównaKSIĘGARNIA KsiążkiPrawo i podatki

Prawo i podatki

Porównanie cen w KSIĘGARNIA, Książki oraz Prawo i podatki.

 • Zarys hydrostatyki i hydrodynamiki w teorii i obliczeniach

  1. Właściwości fizyczne cieczy 1.1. Gęstość cieczy .1.2. Cieplna rozszerzalność cieczy 1.3. Ściśliwość cieczy1.4. Prędkość propagacji zmian ciśnienia w cieczy1.5. Lepkość cieczy1.6. Przykłady rozwiązane 2. Hydrostatyka2.1. Przyrost ciśnienia cieczy podczas oddziaływania sił grawitacyjnych pola Ziemi 2.2. Ciśnienie hydrostatyczne w naczyniach połączonych 2.3. Siła hydrostatyczna na powierzchni płaskiej 2.4. Siła hydrostatyczna działająca na...

  0 Ocen produktu

  od 18.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Niekonwencjonalne systemy kanalizacji

  Przy rozproszonej zabudowie na terenach wiejskich budowa klasycznej kanalizacji grawitacyjnej nie jest opłacalna, stąd coraz częściej stosuje się niekonwencjonalne systemy, głównie kanalizację ciśnieniową i podciśnieniową. Tym właśnie systemom poświęcona jest niniejsza publikacja.1.Warunki stosowania kanalizacji ciśnieniowej i podciśnieniowej2.Kanalizacja ciśnieniowa3.Kanalizacja podciśnieniowa

  0 Ocen produktu

  od 15.00 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Wysokoefektywne metody oczyszczania wody

  Stale rosnące wymagania jakościowe stawiane wodzie przeznaczonej do picia i na cele przemysłowe wymusza stosowanie coraz bardziej rozbudowanych układów technologicznych i poszukiwanie nowych, bardziej skutecznych metod jej oczyszczania. Produkuje się nowe adsorbenty, złoża filtracyjne, masy katalityczne. Autorka przedstawiła w książce następujące zagadnienia: ? charakterystykę wody i reagentów stosowanych do jej uzdatniania; ? niekonwencjonalne metody...

  0 Ocen produktu

  od 43.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Podstawy agrometeorologii

  Warszawa 2008, wyd. 3, format 170 x 240, objętość 380 str., oprawa miękka Agrometeorologia jest nauka badającą warunki meteorologiczne, klimatyczne i hydrologiczne w ich wzajemnym oddziaływaniu z obiektami i procesami produkcji rolnej. Realizacja każdego rzeczywistego procesu związana jest z produkcja entropii, czyli ze zwiększeniem się ?bałaganu". W odniesieniu do układu Ziemia-atmosfera oznacza to, że w razie braku dopływu energii spoza układu po pewnym czasie...

  0 Ocen produktu

  od 44.80 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Agrometeorologia i klimatologia

  Wrocław 2004, wyd. 1, format 170 x 240, objętość 184 str., oprawa miękka Skrypt przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych czterech kierunków: inżynierii środowiska, ochrony środowiska, ogrodnictwa oraz rolnictwa. Celem ćwiczeń jest opanowanie wiadomości dotyczących: budowy, zasad działania i obsługi podstawowych przyrządów pomiarowych oraz sposobów wykonywania pomiarów i metod opracowywania wyników obserwacji, oceny wiarygodności i przydatności...

  0 Ocen produktu

  od 31.20 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Podstawy biometeorologii

  Wrocław 2011, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 113 str., oprawa miękka "Od momentu pojawienia się na Ziemi organizmy żywe podlegają ciągłym wpływom środowiska, w którym funkcjonują. Związek między nimi a otoczeniem jest nierozerwalny i podlega nieustannym modyfikacjom. Jedną z najważniejszych części tego środowiska jest atmosfera ziemska wraz z całokształtem warunków meteorologicznych. Klimat danego regionu i zmienne czynniki pogodowe w ciągu ewolucji...

  0 Ocen produktu

  od 25.80 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Gospodarka wodna zdrenowanych gruntów ornych w sudetach środ...

  Wrocław 2011, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 94 str., oprawa miękka Krajobraz Sudetów ukształtowany pod wpływem naturalnych procesów i gospodarczej działalności człowieka zaliczany jest do cennych zasobów przyrody. Różnorodność form krajobrazowych i bogactwo odnawialnych zasobów wodnych skłania do zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia, jakie pociąga za sobą rozwój gospodarczy, powodujący przekształcanie środowiska naturalnego. Bardzo ważnym elementem...

  0 Ocen produktu

  od 25.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Water quality in agriculturally used catchments in lower siles...

  Wrocław 2011, wydanie 1 anglojęzyczne, format 170 x 240, objętość 94 str., oprawa miękka This study prescnts thc rcsults of several research projects conducted in Lower Si-Icsia. Thc scopes of these projects were varied, although each of them was to some extent related to the ąuality of water in agriculturally used areas. As a result of these projects, a large amount of cmpirical data concerning relatively smali areas was collected, which, as opposed to monitoring research, allows a...

  0 Ocen produktu

  od 25.90 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Hydrogeologia z podstawami geologii

  Wrocław 2007, wydanie 3, format 170 x 240, objętość 398 str., oprawa miękka Wydanie III podręcznika przeznaczone jest dla studentów inżynierii oraz ochrony środowiska, inżynierii wodnej i melioracyjnej, a także gospodarki wodnej. W opracowaniu uwzględniono nowe przepisy prawa, zasady badań, dokumentowania i gospodarowania zasobami wód podziemnych, monitorowania oraz ochrony ilościowej i jakościowej wód. Poszerzono także wiadomości dotyczące podstaw modelowania przepływu...

  0 Ocen produktu

  od 13.00 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Regulacja i matematyczne modelowanie ruchu wody w glebie

  Wrocław 2001, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 118 str., oprawa miękka W skrypcie przedstawiono wykorzystanie modeli matematycznych do opisu działania wybranych urządzeń melioracyjnych nawadniających i odwadniających pod kątem zastosowania ich do budowy układów automatycznej regulacji zasobów wody w glebie. Prezentowany materiał można podzielić na dwie części. W pierwszej przedstawiono podstawowe wiadomości o regulacji automatycznej oraz poruszono zagadnienia związane...

  0 Ocen produktu

  od 2.90 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska

  Wrocław 2012, wydanie 2, format 170 x 240, objętość 276 str., oprawa twarda Po upływie 13 lat od pierwszego wydania podręcznika przedstawiamy jego rozszerzoną i zaktualizowaną wersję. W minionym okresie zmieniły się znacznie treści programowe i standardy nauczania z jednej strony, natomiast z drugiej, nastąpił znaczący postęp w oprzyrządowaniu i sposobie zdobywania oraz przetwarzania danych meteorologicznych. Zwiększył się również zasób dostępnych...

  0 Ocen produktu

  od 32.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie


Copyright © e-ceny.pl - najlepsza porównywarka cen, najlepsze e-centrum handlowe! Starcode Systems Wykonanie sStore
Strona używa plików cookies, więcej informacji.