Jesteś tutaj:Strona GłównaKSIĘGARNIA KsiążkiLektury

Lektury

Porównanie cen w KSIĘGARNIA, Książki oraz Lektury.

 • Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt

  Warszawa 2012, wydanie 3, format 170 x 230, objętość 586 str., oprawa miękkaNowe, zmienione wydanie cenionego podręcznika, wprowadzającego w niezwykle dynamicznie rozwijającą się dziedzinę wiedzy - biopsychologię!Co w zachowaniu człowieka jest specyficznie ludzkie? Co zostało odziedziczone po zwierzęcych przodkach i w jaki sposób uległo modyfikacji w wyniku oddziaływań społecznych?Autor w usystematyzowany sposób przekazuje aktualną wiedzę o mechanizmach fizjologicznych...

  0 Ocen produktu

  od 52.30 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Wybrane zagadnienia z analizy żywności

  Warszawa 2009, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 252 str., oprawa miękkaW przedstawionej Czytelnikowi edycji książki omówione zostały podstawowe zagadnienia związane z analityką surowców i produktów żywnościowych.Zawiera ona opis badań podstawowych składników żywności przy zastosowaniu metod klasycznych i wybranych metod instrumentalnych.Od Autorów1.Błędy w analizie żywności, kalibracja szkła2.Pobieranie i przygotowywanie próbek do...

  0 Ocen produktu

  od 33.10 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Chemia organiczna ćwiczenia laboratoryjne dla studentów kier...

  Wrocław 2014, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 96 str., oprawa miękkaWspółczesna chemia jest jedną z nauk przyrodniczych wymagających ciągłego potwierdzania stawianych hipotez i teorii danymi eksperymentalnymi. Dane te gromadzi się obecnie przy użyciu coraz nowocześniejszych metod analitycznych i programów komputerowych. Metody syntezy organicznej również stają się coraz bardziej wyrafinowane, wychodząc naprzeciw wymaganiom odnośnie tzw. zielonej chemii (green...

  0 Ocen produktu

  od 21.00 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Podstawy biooceny żywności

  Warszawa 2004, wydanie 1, format 170 x 230, objętość 148 str., oprawa miekka  Postępująca cywilizacja oraz rosnące tempo życia powodują szybki rozwój przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa żywności, dostarczając coraz wię­cej nowych produktów spożywczych, w tym nowej generacji (żywność transgeniczna, funkcjonalna), oraz wysoce przetworzonych, o zmienionej wartości odżywczej w stosunku do surowca. Zmiany te mogą mieć charakter zarówno korzystny, jak i...

  0 Ocen produktu

  od 15.00 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Fotogrametria

  Warszawa 2014, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 686 str., oprawa twarda Nowoczesna i aktualna książka poświęcona współczesnej fotogrametrii cyfrowej. Jest podzielona na trzy części dotyczące:? pozyskiwania danych fotogrametrycznych za pomocą kamer analogowych i cyfrowych, realizacji lotów fotogrametrycznych, obrazowania lotniczego i satelitarnego przy użyciu mikrofal i promieniowania laserowego;? metod opracowania zdjęć i obrazów, w tym...

  0 Ocen produktu

  od 60.90 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Tradycyjne więźby dachowe

  Wrocław 2009, wydanie 4, format 165 x 235, objętość 206 str., oprawa miękka Do rąk czytelników oddajemy czwarte, poprawione i rozszerzone, wydanie ?Tradycyjnych więźb dachowych?. Książka ta, najpierw w postaci skryptu a później monografii, znana jest od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, ciesząc się niesłabnącym zainteresowaniem czytelników. Do grona miłośników należą przede wszystkim studenci budownictwa, choć jej walory...

  0 Ocen produktu

  od 39.40 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych

  Wrocław 2012, wydanie 3, format 165 x 235, objętość 446 str., oprawa miękka Książka rekomendowana przez: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Szanowni Czytelnicy, po sześciu latach od momentu ukazania się drugiego wydania naszego ?Przewodnika..." od-dajemy do Państwa dyspozycji trzecie, poszerzone wydanie ?Przewodnika metodycznego po wybranych zabiegach fizykalnych". Juz drugie wydanie naszego ?Przewodnika" z założenia miało być ?poprawione, uzupełnione i...

  0 Ocen produktu

  od 76.50 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia rośl...

  Warszawa 2014, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 348 str., oprawa miękka Wstęp"W podręczniku opisano procesy technologiczne przetwórstwa wybranych surowców pochodzenia roślinnego. Zamieszczone blokowe schematy technologiczne pozwalają na prześledzenie kolejności operacji jednostkowych i roli,jaką pełnią w procesie przetwarzania i utrwalania żywności. Różnorodność gatunków i odmian surowców roślinnych oraz kierunków ich...

  0 Ocen produktu

  od 37.90 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia zwier...

  Warszawa 2014, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 288 str., oprawa miękkaI. TECHNOLOGIA MIĘSA 1.Struktura i skład chemiczny mięsa oraz wpływ przemian poubojowych na jego właściwości technologiczne 2.Peklowanie mięsa3.Proces produkcji wędlin 4.Proces produkcji konserw mięsnych5.Technologia wędlin podrobowych6.Technologia żywności wygodnej z mięsa drobiowego7.Zastosowanie hydrokoloidów polisacharydowych jako dodatków funkcjonalnych w przetwórstwie...

  0 Ocen produktu

  od 33.10 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Żywność ekologiczna skrypt do ćwiczeń

  Warszawa 2014, wydanie 1, format 160 x 235, objętość 164 str., oprawa miękkaRozdział 1. Wstęp Rozdział 2. Jakość żywności ekologicznej ? podstawy teoretyczne 2.1. Czynniki warunkujące jakość żywności ekologicznej 2.2. Ekologiczne kryteria jakości żywności 2.3. Kryteria analityczne 2.4. Wyniki porównawczych badań analitycznych 2.4.1. Substancje szkodliwe ? azotany(III), azotany(V)2.4.2. Substancje szkodliwe ? pestycydy 2.4.3. Metale ciężkie...

  0 Ocen produktu

  od 29.50 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Technologia żywności i żywienia

  Rzeszów 2014, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 402 str., oprawa miękkaPodręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów technologii żywności i żywienia człowieka oraz pokrewnych specjalności, takich jak towaroznawstwo żywności czy przetwórstwo żywności. Ponadto może być wykorzystywany przez słuchaczy tych kierunków nauczania, których program zawiera przedmioty związane z żywieniem człowieka (higiena żywności, dietetyka,...

  0 Ocen produktu

  od 32.00 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Toksykologia żywności Przewodnik do ćwiczeń

  Warszawa 2010, wydanie 4, format 165 x 235, objętość 232 str., oprawa miękka "Niniejsza publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów Wydziału Nasuk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW  jako pomoc dydaktyczna do ćwiczeń z przedmiotu toksykologia żywności. Może stanowić pomoc dla prowadzących zajęcia dydaktyczne w innych ośrodkach kształcących specjalistów związanych z żywnoscią i żywieniem."1.Zagadnienia ogólne2.Substancje...

  0 Ocen produktu

  od 28.40 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technolog...

  Warszawa 2010, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 613 str., oprawa twarda "Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studentów uczelni przyrodniczych realizujących przedmiot "towaroznawstwo produktów spożywczych". Podręcznik może być w szerokim zakresie wykorzystywany również przez studentów uczelni ekonomicznych, uczniów średnich szkół gastronomicznych i przemusłu spożywczego oraz kadrę inżyniersko-techniczną zakładów...

  0 Ocen produktu

  od 56.90 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Podstawy cytopatologii

  Wrocław 2003, wyd. 1, format 170 x 245, objętość 296 str., oprawa twarda Publikacja jest próbą wyjaśnienia podstaw komórkowego i molekularnego podłoża procesu chorobowego poprzez opis komórek, ich budowy molekularnej i funkcji biochemicznej. Prezentowane treści nawiązują wprawdzie do tradycyjnego nauczania cytologii, ale jednocześnie uwzględniają nowe podziały i problemy, które wynikają z zastosowania nowoczesnych metod badawczych, m.in. biologii...

  0 Ocen produktu

  od 48.00 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Wybrane choroby transmisyjne psów i kotów

  Niezbędna pozycja w bibliotece każdego lekarza weterynarii.Co znajdziesz w książce?- Najczęstsze przypadki z opisem epidemiologii, patogenezy oraz zdjęciami- Szczegółowy opis symptomów i diagnostyki chorób- Leczenie oraz zapobieganie chorobom transmisyjnymDlaczego warto?W ostatnich latach w Polsce obserwuje się zwiększoną częstotliwość pojawiania się chorób transmisyjnych u zwierząt domowych, które do niedawna uważane były za w pełni...

  0 Ocen produktu

  od 120.90 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Seminaria z cytofizjologii dla studentów medycyny weterynarii...

  Wrocław 2014, wydanie 2, format 168 x 238, objętość 364 str., oprawa miękkaZ Przedmowy:"Intensywne przygotowania do drugiego wydania podręcznika podjęliśmy po ponad 10 latach od pierwszego wydania, co w nauce biologii komórki stanowi epokę. Z tego też względu przeprowadziliśmy dyskusję z autorami, aby nie powiększając objętości, uzupełnić i unowocześnić przedstawiane tematy. Postanowiliśmy, że konieczne będzie też dodanie rozdziału poświęconego komórkom...

  0 Ocen produktu

  od 79.90 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Mikrobiologia ogólna

  Wrocław 2008, wyd. 1, format 170 x 240, objętość 138 str., oprawa miękka Treść podręcznika podzielono na trzy części umożliwiające studentom: zapoznanie się ze specyfiką i organizacją pracy w laboratorium mikrobiologicznym oraz podstawowymi technikami mikrobiologicznymi; uzyskanie wiedzy z zakresu morfologii, fizjologii i systematyki podstawowych grup drobnoustrojów, a także poznanie metod badania cech wzrostowych, fizjologicznych i biochemicznych drobnoustrojów; i na...

  0 Ocen produktu

  od 24.60 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Patologia ogólna zwierząt

  Olsztyn 2011, wydanie 3, format 175 x 245, objętość 471 str., oprawa twardaPostęp wiedzy w zakresie anatomii patologicznej zwierząt oraz zdezaktualizowanie się niektórych wiadomości zawartych w pierwszym wydaniu podręcznika Patologia ogólna zwierząt były bodźcami do jego poprawienia i uzupełnienia. Powstał on z myślą o studentach wydziałów medycyny weterynaryjnej, mogą z niego korzystać również lekarze weterynarii pracujący zarówno w lecznictwie zwierząt, jak i w...

  0 Ocen produktu

  od 52.50 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Zwierzęta Polski

  Warszawa 2008, wydanie 1, format 250 x 290, objętość 304 str., oprawa twarda"Zwierzęta Polski" to kolejna, po "Ptakach Polski" dr. Andrzeja Kruszewicza, książka poświęcona faunie polskiej. Tym razem jest to jedyna w swoim rodzaju prawdziwa, choć bajkowa opowieść o życiu dzikich zwierząt w Polsce Autor - Sławomir Wąsik - podgląda i obserwuje zwierzęta w ich naturalnym środowisku, fotografuje, utrwalając niepowtarzalne sytuacje. "Zwierzęta...

  0 Ocen produktu

  od 10.20 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Histologia Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii

  Wrocław 2013, wydanie 1, format 210 x 270, objętość 360 str., oprawa miękka Podręcznik zawiera najważniejsze informacje na temat budowy, funkcjonowania oraz znaczenia komórek i narządów. Celem ułatwienia nauki w wielu miejscach książki znajdują się specjalnie oznakowane fragmenty, które służą zaznaczeniu najważniejszych informacji oraz zrozumieniu ich znaczenia w klinice. Książka zawiera również najważniejsze, podstawowe informacje z...

  0 Ocen produktu

  od 127.00 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Histologia Podręcznik i atlas Wheater

  Wrocław 2010, wydanie 1, format 210 x 295, objętość 450 str., oprawa mięka -jeden z najpopularniejszych na świecie atlasów histologicznych -doskonałe zdjęcia spod mikroskopu świetlnego i elektronowego preparatów barwionych różnymi technikami histologicznymi -ilustracje opatrzono dokładnymi opisami uwzględniającymi związki pomiędzy budową i funkcją przedstawionych struktur -opisy zawierają również praktyczne informacje odnoszące się do wiedzy klinicznej i patologii...

  0 Ocen produktu

  od 141.90 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Borelioza w praktyce klinicznej

  Warszawa 2009, wyd. 1, format 145 x 205, objętość 64 str., prawa miękkaBorelioza jest chorobą najczęściej przenoszoną przez kleszcze na półkuli północnej. Powoduje ciężkie następstwa chorobowe, a od jej szybkiego rozpoznania zależy przebieg choroby. Autorka w sposób zwięzły i przystępny omawia zagadnienia z zakresu epidemiologii, diagnostyki, kliniki i leczenia boreliozy, uwzględniając najnowsze wytyczne towarzystw naukowych. To nowoczesne kompendium powinno pomóc...

  0 Ocen produktu

  od 17.30 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Chemia ogólna Działy wybrane i ćwiczenia

  Wrocław 2009, wydanie 2, format 170 x 240, objętość 194 str., oprawa miękka Wydanie drugie poprawione i rozszerzone skryptu dla studentów kierunków: budownictwo, ochrona środowiska, inżynieria środowiska. W stosunku do poprzedniego wydania dodane zostały cztery nowe ćwiczenia, poświęcone analizie wody zarobowej, oznaczaniu agresywności wody, korozji tworzyw cementowych, korozji metali.WSTÄ~PCZÄ~ŚÄ? OGÓLNA UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW PODSTAWOWE PRAWA I...

  0 Ocen produktu

  od 22.90 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Chemia organiczna ćwiczenia

  Wrocław 2009, wyd. 3, format 170 x 240, objętość 264 str., oprawa miękka1. INFORMACJE WSTÄ~PNE2. ANALIZA i POMIARY WIELKOŚCI FIZYCZNYCH ZWIÄ?ZKÓW ORGANICZNYCH3. ZASADY NAZEWNICTWA w CHEMII ORGANICZNEJ4. IZOMERIA5. WÄ~GLOWODORY i ICH FLUOROWCOPOCHODNE6. ALKOHOLE i FENOLE7. ALDEHYDY i KETONY8. KWASY KARBOKSYLOWE9. ESTRY10. FLUOROWCO-, HYDROKSY- i OKSOKWASY11. AMINY12. AMIDY13. AMINOKWASY, PEPTYDY, BIAŁKA14. WÄ~GLOWODANY15....

  0 Ocen produktu

  od 26.40 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Zastosowanie Internetu w działaniach marketingowych przedsię...

  Warszawa 2007, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 100 str., oprawa miękka Opracowanie powstało na podstawie studiów i badań empirycznych, w których celem było zdiagnozowanie zastosowania Internetu w działaniach marketingowych największych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego działających w Polsce. Książka składa się z 11 rozdziałów (studiów przypadku analizowanych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego oraz ostatniego rozdziału stanowiącego syntezę badań)....

  0 Ocen produktu

  od 40.50 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Wpływ zabiegów technologicznych na właściwości frytek...

  Wpływ zabiegów technologicznych na właściwości frytek ziemniaczanych i zawartość akrylamiduWrocław 2011, wyd. 1, format 170 x 240, objętość 86 str., oprawa miękkaZe wstępu: "Normal021Wraz z postępem cywilizacyjnym odnotowywany jest ciągły wzrost spożycia ziemnia­ków przetworzonych w postaci smażonych produktów przekaskowych, do których zaliczane są: różnego rodzaju chrupki (typu snacks), czipsy oraz frytki. Z grupy tych produktów frytki...

  0 Ocen produktu

  od 28.40 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Ćwiczenia z technologii przetwórstwa węglowodanów

  Wrocław 2002, wyd. 1, format 170 x 240, objętość 164 str., oprawa miękka Skrypt ?Ä?wiczenia z technologii przetwórstwa węglowodanów" przewidziany jest dla studentów Wydziału Nauk o Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu kierunku: technologia żywności i żywienia, wykonujących ćwiczenia w ramach przedmiotów: ?Technologia węglowodanów", ?Technologia specjalizacyjna - Technologia przetwórstwa ziemniaczanego" i...

  0 Ocen produktu

  od 14.90 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Mikrobiologia żywności teoria i ćwiczenia

  Wrocław 2009, wydanie 1, format 170 x 230, objętość 188 str., oprawa miękka Jedną z ostatnio wydanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozycji jest podręcznik z zakresu mikrobiologii żywności pod redakcją Marii Wojtatowicz, Reginy Stempniewicz i Barbary Żarowskiej. Na ponad 180 stronach przedstawiono zagadnienia dotyczące metod badania drobnoustrojów występujących w żywności, czynników i metod jej utrwalania. Książka jest przeznaczona dla...

  0 Ocen produktu

  od 28.80 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Biochemia Przewodnik do ćwiczeń

  Wrocław 1998, wydanie 2, format 165 x 235, objętość 96 str., oprawa miękka Przewodnik niniejszy jest zbiorem instrukcji do ćwiczeń z biochemii. Praktycznym celem tych ćwiczeń jest zaznajomienie studenta z podstawową metodyką oraz techniką pracy w laboratorium biochemicznym. Studenci odbywający ćwiczenia praktyczne są zobowiązani do zrozumienia sensu wykonywanych ćwiczeń. Możliwe to jest tylko przy posiadaniu wiadomości teoretycznych bezpośrednio lub pośrednio dotyczących...

  0 Ocen produktu

  od 15.50 zł Zobacz oferty w 2 sklepach

 • Elementy fizyki biofizyki i agrofizyki

  Wrocław 2009, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 578 str., oprawa miękka Jest to podręcznik adresowany głównie do studentów kierunków przyrodniczych na uniwersytetach i akademiach rolniczych. Zawarte w nim informacje stanowią podstawę innych przedmiotów o charakterze przyrodniczym. Materiał w nim zawarty obejmuje wybrane działy fizyki z uwzględnieniem zastosowania elementarnych wiadomości z fizyki do opisu i wyjaśniania wielu problemów o podstawowym znaczeniu dla biologii,...

  0 Ocen produktu

  od 42.00 zł Zobacz oferty w 2 sklepach


Copyright © e-ceny.pl - najlepsza porównywarka cen, najlepsze e-centrum handlowe! Starcode Systems Wykonanie sStore
Strona używa plików cookies, więcej informacji.