Jesteś tutaj:Strona GłównaKSIĘGARNIA KsiążkiTurystyczne

Turystyczne

Porównanie cen w KSIĘGARNIA, Książki oraz Turystyczne.

 • Sport akademicki w relacjach i wspomnieniach

  Poznań 2009, wyd. 1, Format 160 x 225, objętość 637 str., oprawa twarda W krajobrazie polskiego szkolnictwa wyższego od ~tu lat istotną rolę odgrywa Akademicki Związek Sportowy. Jest to najstarsza organizacja studencka w Polsce i zarazem jedna z najstarszych w Europie. AZS zajmuje poczesne miejsce w polskim sporcie. To właśnie akademicy w rożnych okresach historycznych współdecydowali o obliczu polskiego sportu i jego miejscu na arenach Europy i świata. Fenomen tej...

  0 Ocen produktu

  od 51.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Turystyka

  Warszawa 2010, wyd. 6, format 160 x235, objętość 424 str., oprawa miękkaPrzedmiotem rozważań zawartych w książce jest turystyka, jej rodzaje, uwarunkowania cywilizacyjne, tendencje rozwoju i konsekwencje społeczno-ekonomiczne dla różnych dziedzin współczesnego życia. Turystyka bowiem stymuluje rozwój gospodarek krajów, dostarczając rozlicznych korzyści. Przynosi jednak także negatywne skutki społeczne i kulturowe.W pracy omówiono...

  0 Ocen produktu

  od 55.70 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Człowiek w czasie i przestrzeni

  Kraków 2000, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 205 str., oprawa miękka Książka składa się z czterech części, stanowiących owoc czterech podstawowych zainteresowań naukowych autora. Część I nosi tytuł "Człowiek" - szczególną uwagę poświęcono temu, co o człowieku wiemy i temu czego do końca nie wiemy i o co się spieramy. Część II - "Człowiek w przestrzeni" koncentruje się na dwu aspektach związku człowieka z przestrzenią: procesie "urbanizacji" i...

  0 Ocen produktu

  od 23.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie

  Materiały z IV Forum Pilotażu i PrzewodnictwaKraków 2009, wyd. 1, Format 165 x 235 mm, objętość 144 str., oprawa miękkaPublikacja zawiera referaty wygłoszone w czasie IV Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Krakowie w dniach 4?5 grudnia 2008 r. Tematyką przewodnią IV Forum była jakość usług w pilotażu i przewodnictwie. Dyskutowano o czynnikach determinujących rynek pracy przewodników i pilotów, specyficznych rodzajach przewodnictwa, nowych...

  0 Ocen produktu

  od 12.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Dzieje turystyki w Polsce

  Warszawa 2008, wyd. 2 rozszerzone, format 170 x 240 mm, objętość 345 str., oprawa miękkaW prezentowanej publikacji jako nadrzędny zastosowano układ chronologiczny, uwzględniając okresy: dawnej Polski, zaborów, Drugiej Rzeczypospolitej z latami II wojny światowej, Polski Ludowej i Trzeciej Rzeczypospolitej.Rozdział pierwszy zatytułowano Tradycje turystyczne w dawnej Polsce. W tym wprowadzającym do zasadniczego tematu rozdziale ukazano turystykę w czasach...

  0 Ocen produktu

  od 39.90 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej

  Kraków 2010, wyd. 1, Format 165 x 235 mm, objętość 288 str., oprawa miękkaMonografia zawiera 14 artykułów poprzedzonych wstępem prof. R.W. Butlera podzielonych na 4 działy: Rozwój obszarów uzdrowiskowych, Turystyka zdrowotna w uzdrowiskach, Produkt uzdrowiskowy oraz Przedsiębiorstwo uzdrowiskowe i jego rola w uzdrowisku.Poszczególne rozdziały tego opracowania opisują i poddają analizie modele, historię, stan obecny i przyszłość polskich...

  0 Ocen produktu

  od 11.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Strategie rozwoju turystyki w regionie

  Warszawa 2009, wyd. 1, Format 165 x 235 mm, objętość 208 str., oprawa miękkaTurystyka jest ważnym sektorem gospodarczym. Aby jednak jakiś region mógł ją uznać za podstawę swojej gospodarki, musi mieć nie tylko odpowiednie warunki geograficzne, lecz także stworzyć strategię rozwoju sektora turystycznego, umieć ją wprowadzić w życie, a następnie wykorzystać w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej nad innymi regionami. Konieczne jest również sterowanie rozwojem...

  0 Ocen produktu

  od 39.20 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Gospodarka turystyczna

  Warszawa 2012, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 284  str., oprawa miękka Podręcznik akademicki zawierający kompleksową wiedzę na temat gospodarki turystycznej. Szczególną uwagę poświęcono aspektom jakości, mającym obecnie decydujące znaczenie w walce konkurencyjnej na rynku usług turystycznych. Autorzy omawiają kolejno:     * podstawy teoretyczne i terminologię,     * problemy jakości w gospodarce turystycznej,    ...

  0 Ocen produktu

  od 39.20 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Obsługa informatyczna w hotelarstwie + płyta CD

  Warszawa 2010, wyd. 1,  format 165 x 235, objętość  301 str., oprawa miękkaPodręcznik w sposób wyczerpujący, przejrzysty i spójny prezentuje treści związane z obsługą informatyczną w hotelarstwie. Obejmuje takie zagadnienia, jak:    * technika komputerowa (organizacja stanowiska pracy, budowa sprzętu komputerowego, system operacyjny Windows, oprogramowanie biurowe, sieć Internet, techniki pisania na klawiaturze),    *...

  0 Ocen produktu

  od 37.60 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Regionalne szlaki tematyczne Idea potencjał organizacja

  Kraków 2010, wyd. 1, Format 165 x 235 mm, objętość 416 str., oprawa miękka W monografii autor definiuje szlaki turystyczne i określa ich funkcje w kontekście sposobu penetracji turystycznej a także nowoczesnego produktu turystycznego. Przedmiotem badań są szlaki turystyczno-kulturowe, w pracy zinwentaryzowano i poddano analizie ich potencjał wraz z postulatami modyfikacji ich struktury. Do badań szczegółowych wybrano Szlak Piastowski, Pętlę Pomorską Szlaku...

  0 Ocen produktu

  od 15.10 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Turystyka zrównoważona

  Warszawa 2010, wyd. 1., format 170 x 240, objętość 323 str., oprawa miękkaPierwsza tak obszerna publikacja na rynku polskim, w której omówiono jednocześnie teoretyczne aspekty turystyki zrównoważonej, jej formy, jak i rozwiązania praktyczne - m.in. działania władz publicznych, organizacji pozarządowych, instytucji ponadnarodowych w ramach szeroko rozumianej polityki turystycznej i planowania turystycznego.Książka składa się z 3...

  0 Ocen produktu

  od 45.00 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym

  Wrocław 2010, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 592 str., oprawa twarda Dynamiczny rozwój turystyki po II wojnie światowej uczynił z niej ważną dziedzinę gospodarki. Jej interdyscyplinarny charakter spowodował, że stała się przedmiotem zainteresowań różnych dyscyplin naukowych, w szczególności nauk ekonomicznych, geograficznych, społecznych, o kulturze fizycznej. Dla przygotowania odpowiednich kadr dla turystyki uruchomiono w Polsce kierunek...

  0 Ocen produktu

  od 39.00 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Analiza przedsiębiorstw agrobiznesu Techniczno-ekonomiczna...

  Analiza przedsiębiorstw agrobiznesu techniczno-ekonomiczna, finansowa i strategicznaWarszawa 2007, wyd. 1, format 170 x 240, objętość 152 str., oprawa miękka?Agrobiznes stanowi jeden z najważniejszych podsystemów gospodarki narodowej, który obejmuje produkcję, przetwórstwo i dystrybucję żywności oraz produktów pochodnych. Integruje on wiele niezależnych od siebie, ekonomicznie wyodrębnionych podmiotów, wśród których...

  0 Ocen produktu

  od 37.30 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Piloci i przewodnicy na styku kultur

  Materiały z VI Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Szczecinie Kraków 2011, wyd. 1, Format 165 x 235 mm, objętość 208 str., oprawa miękka Na monografię składają się artykuły koncentrujące się wokół zawartej w tytule publikacji przewodniej tematyki VI Forum Pilotażu i Przewodnictwa, które odbyło się w Szczecinie w grudniu 2010 r. Część I zawiera wystąpienia na temat wielokulturowości pracy przewodników i pilotów odnoszące się do...

  0 Ocen produktu

  od 12.30 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Turystyka i rekreacja uzdrowiskowa

  Katowice 2011,  wyd. 1, format 170 x 240, objętość 203 str., oprawa miękka.. .autor poruszył interesujące problemy z zakresu turystyki uzdrowiskowej ... opierając się na bogatej literaturze przedmiotu. Zaproponowana pozycja z pewnością będzie stanowić cenny wkład do procesu dydaktyki__Z recenzji dr hab. Jolanty Staszewskiej, prof. nadzwyczajnego Politechniki Śląskiej w Katowicach...Recenzowany podręcznik adresowałbym do szerszego kręgu odbiorców niż to jest...

  0 Ocen produktu

  od 46.10 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Wstęp do teorii rekreacji

  Bydgoszcz 2011, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 184 str., oprawa miękkaKsiążka zawiera obszerne podstawy z teorii i metodyki rekreacji. Praca poświęcona jest najważniejszym teoretycznym zagadnieniom i metodyce funkcjonowania rekreacji w Polsce i na świecie, zawiera treści o charakterze naukowym i informacyjno-dydaktycznym. Podręcznik jest kierowany do studentów turystyki i rekreacji, wychowania fizycznego i sportu oraz do specjalistów zajmujących się tymi...

  0 Ocen produktu

  od 9.20 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Podstawy turystyki J. Czerwiński

  Wrocław-Poznań 2011, wydanie 1, format 165 x 240, objętość 348 str., oprawa miękka Podręcznik Podstawy turystyki powstał przede wszystkim z myślą o potrzebach studentów studiów licencjackich na kierunkach związanych z turystyką i rekreacją. Treści w nim zawarte są wprowadzeniem do tematyki turyzmu jako zjawiska społecznego i gospodarczego o wieloaspektowych implikacjach. Ma uzmysłowić osobom podejmującym studia w zakresie turystyki, z jak różnorodną i...

  0 Ocen produktu

  od 33.90 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Prawo turystyczne

  Warszawa 2012, wydanie 4, format 165 x 240, objętość 256 str., oprawa miękka W książce przedstawiono problematykę z zakresu prawa turystycznego, w tym prawne aspekty działalności biur podróży, hoteli, podmiotów prowadzących kempingi, pola biwakowe i parkingi samochodowe. Omówiono także kwestie związane z międzynarodowym i krajowym przewozem osób i bagażu, ubezpieczeniami turystycznymi oraz usługami restauracyjnymi. Przedmiotem analizy są...

  0 Ocen produktu

  od 50.20 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Zarys dziejów ateńskiej historii wychowania Paideia od Sokra...

  Warszawa 2011, wydanie 1, format 160 x 230, objętość 188 str., oprawa miękkaW opracowaniu zostały omówione dzieje ateńskiego wychowywania z perspektywy warsztatu historii filozofii. Z recenzji prof. dr hab. Władysława Misiaka (UW): Zastosowane kluczowe pojęcie paidei dla całej recenzowanej książki zostało w sposób jednoznaczny zdefiniowane: ?paideia jako powstały w starożytnej Grecji fenomen integralnego wychowania i wykształcenia człowieka?....

  0 Ocen produktu

  od 35.00 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Markowe produkty turystyczne

  Warszawa 2012, wydanie 1, format 162 x 237, objętość 212 str., oprawa miękkaTurystyka jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów współczesnej gospodarki. Zaostrzająca się konkurencja i rosnące oczekiwania turystów sprawiają, ze coraz ważniejsze stają się efektywne koncepcje kształtowania produktów turystycznych oraz skuteczne zarządzanie w turystyce. W książce autor omawia:? istotę i cechy produktu...

  0 Ocen produktu

  od 52.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Z dziejów kultury fizycznej w Polsce

  Rzeszów 2005, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 480 str., oprawa miękkaKsiążka Z dziejów kultury fizycznej w Polsce zawiera obfite informacje z dziejów kultury fizycznej w Polsce, zwłaszcza w zakresie historii dyscyplin sportowych i działalności klubów sportowych z okresu zaborów, lat międzywojennych, Polski Ludowej i Trzeciej Rzeczypospolitej.Praca wnosi wiele nowego do dotychczasowej wiedzy z dziejów sportu i turystyki w Polsce...

  0 Ocen produktu

  od 30.00 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Theoretical and Methodological Principles of Selected Summer.....

  Theoretical and Methodological Principles of Selected Summer Forms of Active TourismRzeszów 2011, wydanie 1, wydanie angielskojęzyczne, format 165 x 235, objętość 152 str., oprawa miękkaThe Podkarpackie province has got a dense network of routes and tourist routes with wetl-developed dormitory and gastronomie base. It also offers tourist sen/ices of good quality which provide adequate conditions for active rest.Hiking, biking and kayaking include desirable, especially...

  0 Ocen produktu

  od 20.70 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Wycieczki na weekend i wakacje

  Warszawa 2012, wydanie 1, format 210 x 290, objętość 176 str., oprawa twardaTo najlepsze z najlepszych pomysłów na spędzenie wolnych chwil w gronie rodziny czy przyjaciół.Nasi autorzy wybrali najbardziej atrakcyjne i sprawdzone trasy po Polsce na jedno-, dwu- i kilkudniowe wycieczki. Prowadzą one śladami wspaniałych zabytków, wśród zacisza parków narodowych i po urokliwych uliczkach miast.Specjalnie dla najmłodszych poszukiwaczy...

  0 Ocen produktu

  od 34.90 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza

  Kraków 2012, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 346 str., oprawa miękka To już druga monografia z serii "Uzdrowiska..." i stanowi uzupełnienie pierwszej publikacji ?Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej?. Porusza tematykę dwóch funkcji obszarów uzdrowiskowych ? turystycznej i leczniczej. Funkcje te prezentuje 22 autorów w 18 artykułach. Całość opatrzona przedmową światowej rangi autorytetu w zakresie badań...

  0 Ocen produktu

  od 11.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Sport w II Rzeczpospolitej

  Warszawa 2012, wydanie 1, format 243 x 300, objętość 128 str., oprawa twardaW odradzającym się państwie polskim sport zajmował szczególne miejsce. Mimo że był jedną z wielu dziedzin życia, która wymagała uporządkowania i rozwoju, zaskakująca jest rola, jaką pełnił oraz wymiar, jaki osiągnął. Sport był wszędzie ? w szkole, w domu, w pracy, w więzieniu...Książka Sport w II Rzeczpospolitej opowiada o rozwoju sportu w Polsce okresu...

  0 Ocen produktu

  od 21.90 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • 101 kompetencji pilota wycieczek

  Warszawa 2011, wydanie 1, format 160 x 230, objętość 208 str., oprawa miękkaPublikacja jest pierwszą systemową, opartą na wiodących koncepcjach metodologicznych pracą z zakresu określenia kompetencji pilota wycieczek, który to termin poprzez analogię do zawodu pilota awiacji, transportu drogowego i wodnego wskazuje szczególną specyfikę i trudności jego wykonania. Szczególnie wysoka fluktuacja kadr w tym zawodzie oraz konieczność odtwarzania ich...

  0 Ocen produktu

  od 38.60 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Teoria i metodyka turystyki

  Warszawa 2008, wyd. 1, format 15.6x22.8, objętość 176 str., oprawa miękkaKsiążka jest podręcznikiem wykładanego na Akademiach Wychowania Fizycznego przed­miotu ?Teoria i metodyka turystyki?. Praca koncentruje się na przedstawieniu zespołu umiejętności umożliwiających obsługę wywołującą optymalne zadowolenie uczestników imprez tu­rystycznych. Przedstawiono w niej również składniki wiedzy o warunkach, w jakich przebiega uprawianie i...

  0 Ocen produktu

  od 32.00 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Geoturystyka

  Kraków 2012, wyd. 1, format 165 x 235 mm, objętość 265 str., oprawa miękkaGeoturystyka to obecnie dynamicznie rozwijającą się dziedzina turystyki. Stanowi jedną z form turystyki poznawczej, a jej głównym przedmiotem zainteresowania są przede wszystkim różnorodne obiekty i zjawiska przyrody nieożywionej, a także specyficzne krajobrazy (górskie, wulkaniczne, pustynne, krasowe itd.) o dużym natężeniu walorów geologicznych i...

  0 Ocen produktu

  od 43.50 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Historia sportu

  Warszawa 2012, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 768 str., oprawa miękka Pełny obraz dziejów światowego sportu! Fascynująca publikacja obejmująca dzieje sportu, wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, od starożytności, przez średniowiecze, epokę odrodzenia, oświecenie, wiek XIX, do aktualnych wydarzeń sportowych z pierwszej dekady XXI wieku. Opowieści o grach sportowych starożytnego Bliskiego Wschodu, starogreckich igrzyskach olimpijskich, wpływie ludów...

  0 Ocen produktu

  od 65.40 zł Zobacz oferty w 1 sklepie

 • Rynek turystyczny Ekonomiczne zagadnienia turystyki

  Wrocław 2012, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 312 str., oprawa miękkaZamierzeniem autorów książki jest analiza najbardziej aktualnych zjawisk i tendencji obserwowanych na globalizującym rynku turystycznym. Uwzględniono w niej zarówno dynamiczne zmiany zachodzące po stronie popytu i podaży turystycznej, jak i najnowsze osiągnięcia myśli ekonomicznej. Ważnym elementem publikacji są zamieszczone w każdym rozdziale studia przypadków przedsiębiorstw...

  0 Ocen produktu

  od 41.60 zł Zobacz oferty w 1 sklepie


Copyright © e-ceny.pl - najlepsza porównywarka cen, najlepsze e-centrum handlowe! Starcode Systems Wykonanie sStore
Strona używa plików cookies, więcej informacji.